Aktive virksomheder: Højeste antal konkurser i 12 måneder

Aktive virksomheder - Højeste antal konkurser i 12 måneder - BusinessKøbenhavn

I Hovedstaden betød det 177 konkurser blandt aktive virksomheder, og tab af 307 fuldtidsjob.

I juli 2023 blev der erklæret 285 konkurser blandt aktive virksomheder, når der tages højde for normale sæsonudsving. Dette er en stigning på 3,0% flere end i juni. Disse konkurser resulterede i 881 tabte job. I perioden maj-juli var antallet af konkurser blandt aktive virksomheder 2,6% højere end i februar-april, mens det faktiske antal jobtab var 33,5% lavere. Antallet af konkurser forbliver højt med 250-270 konkurser hver måned det sidste år.

Konkurser blandt aktive virksomheder, der har modtaget momslån (momslån 1, 2 og 3), udgjorde 41,0% af det faktiske antal konkurser blandt aktive virksomheder i perioden januar 2022 – juli 2023. Det er 1.901 ud af 4.638 konkurser. Denne artikel fokuserer på udviklingen i antallet af konkurser blandt aktive virksomheder inden for udvalgte branchegrupper siden 2020.

Hårdest ramt er transport- og restaurationsbranchen

Konkursniveauet for første halvår er fortsat meget højt i de dominerende branchegrupper, sammenlignet med samme perioder i 2020, 2021 og 2022. For alle grupperne i figuren herunder, er det faktiske antal konkurser i 2023 næsten ligeså højt som det samlede antal for 2021 og 2022. Den faktiske forøgelse i antallet af konkurser blandt aktive virksomheder er især drevet af udviklingen inden for byggeri, erhvervsservice, detailhandel og restaurationsbranchen.

Relativt set, ligger transport og restaurationsbranchen i januar-juli 93-94% højere end i januar-juli 2022, mens erhvervsservice og engroshandel ligger 50-59% højere. De øvrige brancher – industri, byggeri og detailhandel – ligger mellem 68 og 79% højere end i 2022.

Momslånet har drillet mange virksomheder

Konkurser blandt aktive virksomheder med momslån har spillet en betydelig rolle i udviklingen i 2022-2023, og har endda i de seneste måneder efter momslånene ophørte udgjort mere end en tredjedel af konkurserne. Det gælder for de viste brancher, at konkurser i aktive virksomheder med momslån i perioden januar 2022 – juli 2023 udgjorde mellem 28,3% (transport) og 53,5% (engroshandel) af konkurserne i branchernes aktive virksomheder.

Der blev i totalt erklæret 418 konkurser i juli ifølge faktiske tal. Heraf var 235 konkurser eller 56% i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning på 1 mio. kr. eller derover. De resterende 183 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden ansatte og med en omsætning, der er meget lav.

Region Hovedstaden stod for 35 pct. af de tabte job

Der blev tabt 881 job ved de 418 erklærede konkurser i juli, i forhold til de 1.409 job der gik tabt i juni. Region Hovedstaden stod for 35% af de tabte job i juni, mens Region Sjælland stod for 26%. Region Syddanmark og Region Midtjylland stod for 15% hver. Region Nordjylland stod for 10%. I perioden maj-juli blev der i alt mistet 3.199 job på grund af konkurser, i sammenligning med de 4.812 job der blev mistet i februar-april.

Kilde / Grafik: Danmarks Statistik

About the Author

BusinessKøbenhavn
BusinessKøbenhavn har til formål at skabe øget værdi for virksomheder i Københavns kommune. Ved at samarbejde bringer vi virksomhedernes gode historier frem til overfladen og styrker deres markedsføring og udvikling.